Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Bravo – 100 (mini) / 1 ανακλ. / 1 συρτ. / 1 πόρτα
Ένθετος νιπτήρας: Jazz – 100
Καθρέπτης: Phase – 80 / Ερμάριο: Bravo
Φωτιστικό: Veronica