Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Venom – 070 (mini)
Ένθετος νιπτήρας: Slim – 70
Καθρέπτης: Open – 70 / Ραφάκια x2
Φωτιστικό: Veronica