Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Venom – 100 (maxi)
Ένθετος νιπτήρας: Slim – 100
Καθρέπτης: Blank – 60 / 2 Ερμάρια: Venom
Φωτιστικό: Veronica