Επιδαπέδια βάση νιπτήρα:
Versor – 120 Double (maxi) / Πομ. 101
Ένθετος νιπτήρας: Double – 120
Καθρέπτης: Blank – 80 / 2 Ερμάρια: Versor
Φωτιστικό: Veronica x 2