Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Bravo – 120 (mini) / 1 ανακλ. / 1 συρτ. / 1 πόρτα
Ένθετος νιπτήρας: Slim – 120
Καθρέπτης: Open – 120
Φωτιστικό: Irene 49