Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Bravo – 120 Double (mini) / 2 ανακλ. / 2 συρτ.
Ένθετος νιπτήρας: Double – 120
Καθρέπτης: Blank – 55 (x2) / Εταζέρα (x2)
Φωτιστικό: Irene 28 (x2)