Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Picasso – 140
Έπιτραπέζιος  νιπτήρας: Picasso (white) / Γυαλί
Καθρέπτης / Ερμάριο: Picasso
Στήλη: Picasso
Φωτιστικό: Irene 49