Κρεμαστή βάση νιπτήρα:
Diva – 200
Υποκαθήμενος νιπτήρας: Oval / Μάρμαρο
Καθρέπτης: Diva 200
Φωτιστικό: Karin 50