Σύνθεση ελεύθερης τοποθέτησης
Βάση νιπτήρα:
Synthesis – 150
1 ανακλ. / 1 πόρτα / 1 συρτ.
Νιπτήρας: Grosso / Μάρμαρο
Καθρέπτης: Blank – 40
Ερμάριο: Synthesis 30x80x30
Στήλη: Synthesis 30x130x30